สกิล

   คุณสามารถอัพเกรดสกิลได้ที่หน้าต่างตัวละคร > Skill Tree


   Physical Tree

   1.Alive and Wall เพิ่มช่องเลือดระดับ1 (100 XP)
   2.Rule#1 เพิ่มสตามิน่าระดับ1 (ความแข็งแกร่งในการวิ่ง) (110 XP)
   3.Strong Like Bull 1 ทำให้ทุกไอเท็มที่เราขนเบาขึ้นระดับ1 (120 XP)
   4.No Rest For The Wicked 1 อัตราเพิ่มสตามิน่าเพิ่มรวดเร็วขึ้นระดับ1 (130 XP)
   5.Rule#2 เพิ่มสตามิน่าระดับ2 (140 XP)
   6.No Rest For The Wicked 2 อัตราเพิ่มสตามิน่าเพิ่มรวดเร็วขึ้นระดับ2 (150 XP)
   7.Strong Like Bull 2 ทำให้ทุกไอเท็มที่เราขนเบาขึ้นระดับ2 (160 XP)
   8.Alive and Wall 2 เพิ่มช่องเลือดระดับ2 (170 XP )

   Weapons Tree

   1.Close Combat 1 เพิ่มความแรงในการใช้อาวุธระยะประชิดระดับ1 (180 XP)
   2.On Target ลดการกระจายของลูกกระสุนปืนเมื่อยิง (190 XP)
   3.Close Combat 2 เพิ่มความแรงในการใช้อาวุธระยะประชิดระดับ2 (200 XP)
   4.Keep It Steady เพิ่มความนิ่งของปืน (210 XP)
   5.Concentration 1 เพิ่มระยะเวลาการกลั้นหายใจในการยิงสไนเปอร์ไรเฟิลระดับ1 (220 XP)
   6.Close Combat 3 เพิ่มความแรงในการใช้อาวุธระยะประชิดระดับ3 (230 XP)
   7.Concentration 1 เพิ่มระยะเวลาการกลั้นหายใจในการยิงสไนเปอร์ไรเฟิลระดับ2 (240 XP)

   Survival Tree

   1.Hunger Strike 1 ลดอัตราการลดความหิวลงระดับ1 (290 XP)
   2.Field Medic 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เครื่องมือรักษาระดับ1 (300 XP)
   3.Stakler ลดเสียงเท้า (310 XP)
   4.Survivalist 1 ลดอัตราการลดเลือดหลังจากความหิวหมดระดับ1 (320 XP)
   5.Stunt Man 1 ลดความเสียหายเมื่อตกจากที่สูงระดับ1 (330 XP)
   6.Hunger Strike 2 ลดอัตราการลดความหิวลงระดับ2 (340 XP)
   7.Field Medic 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เครื่องมือรักษาระดับ2 (350 XP)
   8.Survivalist 2 ลดอัตราการลดเลือดหลังจากความหิวหมดระดับ2 (360 XP)
   9.Stunt Man 2 ลดความเสียหายเมื่อตกจากที่สูงระดับ2 (370 XP)
   10.Field Medic 3 เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เครื่องมือรักษาระดับ3 (380 XP)
   11.Hardened ลดความเสียหายทุกอย่าง (390 XP)
   12.Walker Stalker ลดระยะการตรวจพบของซอมบี้ (400 XP)


   ยศ