** สมัครใหม่ได้รับอะไรบ้าง และมีอะไรแจกฟรีบ้าง **    - สมัครไอดีใหม่ แจกฟรีเมี่ยม 5 วันและเกิดฟรี 200 ครั้ง ไม่แจก GC
     เพื่อป้องกันการสมัครใหม่นำ GC ไปปั้ม ยาและกระสุนมาขายให้ราคาตก
    - สมัครไอดีใหม่ แจกปืน M4 จำนวน 2 EA และ Bandages จำนวน 100 EA
    - สร้างตัวละครตัวแรกจะได้รับสกิลเต็มทันที ตัวต่อไปต้องฟาร์มสกิลเอง
    - สามารถกดรับเกิดฟรีบนเว็ปได้ทุกๆ 1 ชม. จะได้รับเกิดฟรีจำนวน 5 ครั้ง
    - สามารถนำเวลาออนไลน์สะสมทุกๆ 5 ชม. มาแลก GC บนเว็ปได้ 100 GC ฟรี