** การดร็อปไอเทม และโอกาสดร็อปไอเทม **- ไอเทมจะดร็อปตามพื้นในเมืองต่างๆ ไม่มีบอส
    - การดร็อปไอเทมจะไม่มีจุดตายตัว ว่าไอเทมอะไรจะดร็อปที่ไหน
    - แต่ไอเทมทุกอย่างจะสุ่มดร็อปทั่วแมพแบบสุ่มทุกที่ ที่มีจุดดร็อปไอเทม
    - เพื่อไม่ให้ไอเทมเกิดแต่จุดเดิมซ้ำๆ ป้องกันไอเทมเฟ้อเร็ว

    - ปืนสไนเปอร์ ไรเฟิล จะหายากเป็นพิเศษ โอกาสดร็อปอยู่ที่ 1-5%
    - ปืน ---- จะหาไม่ยาก อยู่ในระดับปานกลาง โอกาสดร็อปอยู่ที่ 5-20%
    - ปืน ---- จะหาไม่ยาก อยู่ในระดับปานกลาง โอกาสดร็อปอยู่ที่ 5-20%
    - ปืน ---- จะหาไม่ยาก อยู่ในระดับปานกลาง โอกาสดร็อปอยู่ที่ 5-20%